XXV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – XXV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”

Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XXV Edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”.

Konkurs ma na celu propagowanie talentów poetyckich ludzi młodych, którym bliskie są wartości Dobra, Prawdy i Piękna, jakie wyznawał przez całe swoje życie św. Jan Paweł II – wielki autorytet moralny świata.

         W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich  na podanych niżej warunkach:

 1. Należy przesłać 5 dotąd niepublikowanych wierszy, wydrukowanych                     w trzech   egzemplarzach.
 2. Każdy wiersz oraz arkusz wierszy winien być podpisany godłem (pseudonimem).
 3. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i zaklejonej, należy umieścić swoje nazwisko i imię, adres i telefon (koniecznie!) oraz nazwę
  i adres szkoły wraz z jej telefonem.
 4. Zestaw wierszy – podpisany na każdej kartce godłem wraz z dołączoną     kopertą zawierającą dane osobowe, opatrzoną na zewnątrz ww. godłem
  –  należy włożyć do większej koperty i przesłać (lub dostarczyć bezpośrednio) do dnia 7 października 2020 r. na następujący adres:

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

15-087 Białystok

ul. Kościelna 3

(tel. 85 7435720)

 • Komisja konkursowa w ocenie wierszy może odnieść się zarówno                         do poszczególnych wierszy, jak i całego zestawu.
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zamierzamy opublikować prace laureatów z kolejnych edycji konkursu w drugim specjalnym almanachu dla uczczenia Wielkiego Papieża Polaka. Jest też tradycją,                    że nagrodzone wiersze drukowane są w corocznej edycji „Słowa” – piśmie Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.

Podlaski Kurator Oświaty                         Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich

       Beata Pietruszka                                           Honorata Kozłowska

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej        Przewodniczący Komisji Konkursowej

   Tadeusz Ruminowicz                                     prof. Dariusz Kulesza


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik