Obrona prac magisterskich 2024

Informacja pobrana z teologia.archibial.pl – Obrona prac magisterskich 2024

20 czerwca 2024  roku studenci Instytutu Teologicznego Beata Kopeć, Jerzy Januszewicz i Krzysztof Więsław obronili  prace magisterskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Beata Kopeć: „Ojcostwo na wzór Boga Ojca jako podstawa wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu”. Promotor: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko.

Jerzy Januszewicz: „Sakrament chrztu świętego jako fundament udziału świeckich w potrójnej misji Chrystusa na podstawie nauczania papieża Franciszka w latach 2013 – 2023”. Promotor: ks. dr hab. Andrzej Proniewski.

Krzysztof Więsław: „Teologia liturgii według Listów Apostolskich Traditionis custodes i Desiderio desideravi papieża Franciszka”. Promotor: ks. dr hab. Andrzej Proniewski.

Gratulujemy!