Wielkanoc 2023

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Wielkanoc 2023

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. (św. Jan Paweł II)

Alleluja!
Niech Jezus Chrystus, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał, rozproszy nasze ciemności.
Uwierzmy na nowo Temu, który powiedział: „Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Ufając mocy Jego słowa, przeżywajmy naszą codzienność z pewnością wiary, że jesteśmy w ojcowskich rękach miłującego Boga, który Chrystusa wskrzesił z martwych dla naszego usprawiedliwienia (por. Rz 4,25).

Pełnych pokoju i radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!