Stała formacja katechetów

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Stała formacja katechetów

Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział w rekolekcjach. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Archidiecezji, katecheta winien uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny co roku, a gdy korzysta z formacji jakiegoś ruchu czy stowarzyszenia kościelnego, przynajmniej raz na 3 lata.

W bieżącym roku szkolnym odbyły się już rekolekcje w Studzienicznej (4-6 listopada 2022). Najbliższa propozycja: 20-22 stycznia 2023 r. – rekolekcje jezuickie. Prowadzenie: ks. dr Aleksander Jacyniak SJ. Miejsce: Dom Jezuitów, Białystok ul. Południowa 31, bez noclegu (trwają zapisy w Wydziale Katechetycznym). Kolejne propozycje: 21-23 kwietnia 2023 r. (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, prowadzenie: ks. Mirosław Stankiewicz); czerwiec 2023 (rekolekcje salezjańskie w Różanymstoku); pierwsze dni wakacji, czyli koniec czerwca 2023 (rekolekcje w formie Kursu Filozoficzno–Biblijnego w domu księży werbistów w Kleosinie). Szczegółowe informacje będą podawane na naszej stronie internetowej w zakładce formacja – rekolekcje.

Wszystkich katechetów (niezależnie od liczby godzin lekcji religii) obowiązuje także udział w dekanalnych dniach skupienia (termin ustalany przez wizytatora) oraz w zjazdach katechetów i duszpasterzy: 7 stycznia 2023 (Zjazd Kolędowy), 15 kwietnia 2023 (Zjazd Paschalny), 17 czerwca 2023 (Spotkanie Plenarne Katechetów Świeckich i Zakonnych), 26 sierpnia 2023 (Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny).