Konferencja naukowa “Człowiek – między Bogiem i zwierzęciem”

Informacja pobrana z teologia.archibial.pl – Konferencja naukowa “Człowiek – między Bogiem i zwierzęciem”

W sobotę (15.10) odbyła się konferencja naukowa nt.: Człowiek – między Bogiem i zwierzęciem, której współorganizatorem był Instytut Teologiczny w Białymstoku we współpracy z Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku (dalej: AWSD) i Klubem Inteligencji Katolickiej (dalej KIK).

To wydarzenie w ramach 40. Dni Kultury Chrześcijańskiej było główne i kluczowe. Wpisywało się w tegoroczne hasło Dni Kultury Chrześcijańskiej: Kim jesteś? Pytanie o tożsamość człowieka.

Gości przybyłych na konferencję przywitał ks. dr Marian Strankowski – rektor AWSD a wprowadzenia dokonał ks. dr Adam Matan duszpasterz KIK. Pierwszy wykład nt.: Człowiek i zwierzęta w Bożym planie stworzenia przedłożył ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kolejny wykład wygłosił ks. dr Jacek Prusak SJ z Akademii Ignatianum w Krakowie nt.: Ludzka kategoria potrzeb. Co nas łączy i różni ze zwierzętami?, następny dr Łukasz Lamża z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt.: Homo Deus. Co to właściwie znaczy, że człowiek ma się stać Bogiem? i ostatni – red. Bronisław Wildstein nt.: Dlaczego człowiek nie może być aniołem. Uwagi do sentencji Pascala: Człowiek nie jest ani aniołem ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem.

Panel dyskusyjny prowadziła red. Dorota Łosiewicz z TVP i TVwPolsce.pl, która wywołała temat świata bez Boga i rewolucji gender: kim jest człowiek w nowej koncepcji społeczeństwa i jak będzie wyglądała kolejna odsłona świata bez Boga?  – pytała red. Dorota Łosiewicz.

W konferencji udział wzięli licznie zgromadzeni goście wraz ze studentami z AWSD i Instytutu Teologicznego w Białymstoku.

[See image gallery at teologia.archibial.pl]