Klub Seniora „Dobry Czas”

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Klub Seniora „Dobry Czas”

Klub Seniora „Dobry Czas”
Pon-Pt 14:30-18:00

Klub Seniora „Dobry Czas” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 18.00. Zadanie polega na aktywizacji osób starszych. W ramach działań Klubu odbywają się zajęcia zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory okolicznościowe, wspólne wyjścia, a także gry i zabawy umysłowe.

Projekt „Zachowały się jak trzeba- kobiety z Małych Ojczyzn na Podlasiu”

Projekt „Zachowały się jak trzeba- kobiety z Małych Ojczyzn na Podlasiu” realizowany jest od 1.06.2022r. przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Projekt zakłada aktywizację osób starszych- mieszkańców białostockich osiedli: Dziesięciny I, Dziesięciny II oraz przyległych, a także kształtowanie patriotycznych i moralnych postaw wśród uczestników.

W trakcie zadania zostaną przeprowadzone warsztaty archiwistyczno- dziennikarskie, malarskie oraz prezentacje patriotyczne- międzypokoleniowe. Odbędą się również wyjazdy regionalne, podczas których zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami Małych Ojczyzn. Zwieńczeniem działań będzie publikacja pt. „Zachowały się jak trzeba – Kobiety z Małych Ojczyzn na Podlasiu” oraz wernisaż prac seniorów oraz wystawa zdjęć z odbytych wyjazdów.

Projekt „Aktywny Senior –Niewykluczony”

Projekt „Aktywny Senior –Niewykluczony” realizowany jest od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. przez Caritas Archidiecezji Białostockiej współfinansowany jest przez Urząd Miasta Białystok. Projekt zakłada  działanie na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w wieku poprodukcyjnym.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: terapia zajęciowa w formie arteterapii, zajęcia rekreacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia edukacyjne (informatyczne, florystyczne, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej), zajęcia promujące czytelnictwo, w tym biblioteka, warsztaty aktywizacyjno-ruchowe jak również kulinarne, rękodzielniczo-krawieckie, malarskie, klub „Dobry Czas” w ramach którego przeprowadzane są zajęcia plastyczno-manualne wspólne spotkania i śpiewy, a także gry i zabawy umysłowe.

We wszystkich formach aktywizacji udział weźmie ok. 40 osób (jedna osoba mogła wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć).