Spotkanie z Arcybiskupem Józefem Guzdkiem

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Spotkanie z Arcybiskupem Józefem Guzdkiem

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

ul. Warszawska 46 15-077 Białystok

28 czerwca 2022

Spotkanie z Arcybiskupem Józefem Guzdkiem

W dniu 22 czerwca 2022 r. delegacja Komitetu ds. budowy pomnika błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Komitet) została przyjęta przez metropolitę białostoc­kiego Jego Ekscelencje Arcybiskupa Józefa Guzdka.

Ksiądz Arcybiskup poinformował o ogromie prac i obowiązków, jakie miał w związku z rezygnacją z posługi biskupa polowego Wojska Polskiego i przejęciem kanonicznym Metropolii Białostockiej.

Ksiądz Arcybiskup stwierdził ze poza dyskusją jest sprawa budowy pomnika błogo­sławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Pomnik). Przypomniał, że Prymas Polski Stefan Wyszyński przeprowadził Polskę przez „morze czerwone komunizmu” i przywo­łał słowa Ojca Św. Jana Pawła II, że „Nie byłoby tego Papieża Polaka [który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”.

W spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii Liniej, na której terenie Pomnik byłby wznie­siony. Komitet może liczyć na życzliwość proboszcza.

Arcybiskup metropolita dużo uwagi poświecił zachowaniu staranności w zakresie postępowania zgodnie z obowiązującym prawem. Komitet jest świadomy tego i ma w swoim składzie prawników o najwyższych kwalifikacjach.

W rozmowie ustalono, że całość finansowania przedsięwzięcia bierze na siebie Komitet Wskazano już przedsięwzięte działania.

Kolejnym tematem poruszonym przez Księdza Arcybiskupa był problem artyzmu Po­mnika. Wszystkim nam zależy, aby Pomnik pod względem estetycznym był dziełem zna­komitym. Komitet zamierza ogłosić konkurs na pomnik. Do ścisłego grona oceniającego Arcybiskup wskazał kompetentnych duchownych, a Komitet ze swej strony oczekuje na udział Arcybiskupa przy podejmowaniu ostatecznych decyzji

Na zakończenie Arcybiskup mówił o sobie, o początkach swojej posługi kapłańskiej a także o doświadczeniach, jakie były Jego udziałem jako biskupa polowego Wojska Pol­skiego. Podkreślał swoje uznanie dla wszystkich, którzy walczyli o Polskę bez względu na to, gdzie polegli.