Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Informacja pobrana z parafiakleosin.pl – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

29 maja 2022