REFLEKSJE W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ DOBREJ DROGI

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – REFLEKSJE W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ DOBREJ DROGI

REFLEKSJE W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ
Pan Jezus oznajmił swoim uczniom: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca…