Zaproszenia Seminarium Duchownego w Białymstoku

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Zaproszenia Seminarium Duchownego w Białymstoku

1. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku zaprasza członków Liturgicznej Służby Ołtarza na spotkanie, które odbędzie się w gmachu Seminarium przy ul. Warszawskiej 46 bezpośrednio po Mszy Świętej Krzyżma sprawowanej w Archikatedrze Białostockiej w Wielki Czwartek 14 kwietnia 2022 roku o godz. 9:00.

W programie spotkania: zwiedzanie wystawy poświęconej czterem męczennikom II Wojny Światowej: bł. ks. Stanisławowi Pyrtkowi, bł. ks. Władysławowi Maćkowiakowi, bł. ks. Mieczysławowi Bohatkiewiczowi i bł. ks. Henrykowi Hlebowiczowi; finał konkursu wiedzy liturgicznej; słodki poczęstunek. Zob. http://awsd.bialystok.pl

2. AWSD w Białymstoku zaprasza na rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej (od 16. roku życia) organizowane w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe informacje o zgłoszeniach znajdują się na stronie internetowej Seminarium Duchownego. Zob. http://awsd.bialystok.pl

3. AWSD w Białymstoku, w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, zaprasza do odwiedzenia siedziby Seminarium dnia 10 maja 2022 roku w godz. 9:00-16:00. Alumni zapoznają gości z czterema wymiarami formacji seminaryjnej: ludzkim, duchowym, intelektualnym i pastoralnym. Jednocześnie zostaną przedstawione kolejne etapy formacji seminaryjnej (w tym etap propedeutyczny, studia filozoficzne, studia teologiczne) i istotne wydarzenia, które stanowią kolejne kroki alumna na drodze ku kapłaństwu (obłóczyny, posługi, święcenia). Wszystko zostanie zaprezentowane w ciekawej i oryginalnej formie, w poszczególnych salach wykładowych.

Tego samego dnia o godz. 10:00 odbędą się warsztaty połączone z wystawą „Wyobrazić to, co niewidzialne. Na styku nowoczesności i sacrum w malarstwie Franciszki Burtz”. Prace malarki wykorzystywane są w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE (tzw. metoda czterech progów wiary). Szczegóły na stronie Festiwalu: kliknij i zobacz.