PIELGRZYMKA DO ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – PIELGRZYMKA DO ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO

PIELGRZYMKA DO ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO
Pomimo, że to Matka Boża jest patronką Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego…