Modlitwy o pokój

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Modlitwy o pokój

MODLITWY O POKÓJ
Warto modlić się o dar pokoju, który może przemienić ludzkie serca, myślenie i czyny. Pamiętajmy, że Bóg…