ŚWIĘTY IGNACY LOYOLA I DOŚWIADCZENIE BOGA

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – ŚWIĘTY IGNACY LOYOLA I DOŚWIADCZENIE BOGA

ŚW. IGNACY I DOŚWIADCZENIE BOGA
Tekst do medytacji: Łk 14, 25-33. Nie tylko święci, ale wszyscy chrześcijanie, to mężczyźni i kobiety, którzy…