JEST TAKA MIŁOŚĆ…

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – JEST TAKA MIŁOŚĆ…

JEST TAKA MIŁOŚĆ… 
Na rekolekcjach ignacjańskich byłam już nie jeden raz, ale nigdy w Falenicy ani jako wolontariusz. Intrygujące…