WŻCH POLSKIE CZY W POLSCE

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – WŻCH POLSKIE CZY W POLSCE

WŻCH POLSKIE CZY WŻCH W POLSCE?
18 kwietnia 2021 r. modliliśmy się na cyklicznej, wspólnotowej Mszy Świętej o godz. 15:00…