MEDYTACJA W DRODZE

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – MEDYTACJA W DRODZE

MEDYTACJA W DRODZE
08 października 2018 r., w poniedziałek popołudniowy, część członków wspólnoty podstawowej…