III. KATEDRA W KATEDRZE

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – III. KATEDRA W KATEDRZE

III. KATEDRA W KATEDRZE
Dlaczego katedra jest najważniejszym kościołem w diecezji? – Matką kościołów. Czym się wyróżnia od innych kościołów?