ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU – CANTO FINALE

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU – CANTO FINALE

CANTO FINALE
Zakończenie Jubileuszu 35-lecia WŻCH w Białymstoku (rozpoczętego 30. 09. 2017) odbyło się w dniach…