PROMUJĄC APOSTOŁÓW MIŁOSIERDZIA

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – PROMUJĄC APOSTOŁÓW MIŁOSIERDZIA

PROMUJĄC APOSTOŁÓW
Jedną z form propagowania kultu bł. Michała Sopoćki – naszego świętego białostoczanina – a co za tym idzie…