NOWY ROK SPOTKAŃ

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – NOWY ROK SPOTKAŃ

NOWY ROK SPOTKAŃ
Rozpoczął się nowy rok pracy w szkołach, parafiach, a także we wspólnotach. W tym roku zaczęliśmy…