9 września 2018 – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Informacja pobrana z dojlidyparafia.pl – 9 września 2018 – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

9-15 września 2018 r. – TYDZIEŃ WYCHOWANIA:

„W poszukiwaniu drogi” 

1. Serdeczne Bóg zapłać dobrodziejom naszej Parafii, wszystkim troszczącym się o nasz kościół i jego otoczenie.

Dziękuję za dzisiejsze ofiary do puszek przed kościołem – przeznaczone na KUL i Centrum Formacji Laikatu.

Kilka miesięcy temu, w skutek pożaru, bardzo mocno u legła zniszczeniu plebania w Białowieży. Parafii, która liczy ok. 600 parafian nie stać na odbudowanie tego budynku. Ks. proboszcz z Białowieży podjął się budowy nowej, niewielkiej plebanii. Choć sami jesteśmy w nie najlepszej sytuacji finansowej, to jednak nasza solidarna pomoc w tej sytuacji wydaje się nieodzowna. Bardzo dziękuję za dobrowolne ofiary na tacę, na pomoc w tej budowie, tym którzy są bardziej od nas potrzebujący.

Zapisy kandydatów na ministrantów oraz do scholi dziecięcej

i młodzieżowej!