Naleśniki na przystanku

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Naleśniki na przystanku

Naleśniki na przystanku
Nie, nie będzie o spóźnieniach, niecierpliwym czekaniu, ani o kłótni, o tłoku, nawet nie o rozmowie ale o…