Manreza 2022 – Jubileusz Ignacjański

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Manreza 2022 – Jubileusz Ignacjański

Manreza 2022 – Jubileusz Ignacjański
W rocznicę nawrócenia Ignacego, z okazji przypadającej w 2022 roku 500 rocznicy przybycia Ignacego.