Nowy kapłan w naszej parafii

Informacja pobrana z wasilkow.parafia.info – Nowy kapłan w naszej parafii

Z dniem 25 sierpnia powialiśmy nowego wikariusza w naszej parafii – ks. Wojciecha Łapicza, który przyszedł do nas z parafii Korycin. Dotychczasowy wikariusz – ks. Sławomir został przeniesiony do kościoła Zwiastowania Pańskiego w Białymstoku. W naszej parafii odbywa  miesięczną praktykę przed