ŚWIADECTWO O. RYSZARDA FRIEDRICHA

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – ŚWIADECTWO O. RYSZARDA FRIEDRICHA

ŚWIADECTWO O. RYSZARDA
Powiedziane 29 lipca 2018 r., do uczestników spotkania z okazji Jubileuszu 35 lat istnienia Wspólnoty…