PIELGRZYMOWANIE I ŚWIĘTOWANIE

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – PIELGRZYMOWANIE I ŚWIĘTOWANIE

PIELGRZYMOWANIE I ŚWIĘTOWANIE
Zaczęliśmy nasze pielgrzymowanie – jak nakazuje zwyczaj – od wczesnej pobudki i śniadania. W sobotę…