Piękno liturgii katolickiej.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Piękno liturgii katolickiej.

Msza pontyfikalna w bazylice w Licheniu 18 lipca 2018 r.

Homilia abp. Guido Pozzo wygłoszona podczas Mszy Pontyfikalnej. Licheń 18.07.2018 r. (warsztaty Ars Celebrandi)

//www.youtube.com/watch?v=Cg8-bKDaIk0

.