Eucharystia – Spotkanie Miłości

Informacja pobrana z chcejezusa – Eucharystia – Spotkanie Miłości

„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.”
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Już niebawem ukaże się najnowsza z PUBLIKACJI BSNE…

Wrzucamy pierwsze „zajawki”, abyś mógł się zapoznać!