Materiały do katechezy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Materiały do katechezy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W nawiązaniu do pisma Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, z dnia 26 lutego 2018, w sprawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, Wydział Katechetyczny udostępnia konspekt i materiały niezbędne do przeprowadzenia okolicznościowej katechezy, przygotowanej przez Pana Wizytatora dr. Bogumiła Dziedziula. Katechezę należy przeprowadzić we wrześniu lub październiku 2018, wybierając odpowiednie materiały i dostosowując konspekt do wieku i możliwości katechizowanych. Kliknij i pobierz:

konspekt (pdf)
załączniki (folder skompresowany, zip)