1 lipca 2018 – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Informacja pobrana z dojlidyparafia.pl – 1 lipca 2018 – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Serdeczne Bóg zapłać dobrodziejom naszej Parafii, wszystkim troszczącym                                                                

się o nasz kościół i jego otoczenie. Dziękuję za tacę na Kurię Arcybiskupią w Białymstoku oraz datki do puszek przed kościołem na remont kaplicy w Halickich.