Powołanie Rady Parafialnej

Informacja pobrana z matkakosciola.pl – Powołanie Rady Parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej została powołana rada parafii. Módlmy się za wszystkich, którzy wchodzą w skład rady parafii aby wszystkie decyzje, które zostaną podjęte były wypełnieniem się woli Bożej dla naszej wspólnoty.