RZYM, A MOJE DOŚWIADCZENIE

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – RZYM, A MOJE DOŚWIADCZENIE

RZYM, A MOJE DOŚWIADCZENIE
WŻCH jestem od 2 lat. Jednym z moich ostatnich wspólnotowych doświadczeń była pielgrzymka do Rzymu…