Nasz parafianin diakonem

Informacja pobrana z matkakosciola.pl – Nasz parafianin diakonem


W

czoraj nasz parafianin Radosław Backiel podczas uroczystej Mszy świętej w białostockiej archikatedrze przyjął święcenia diakonatu. Szafarzem święceń był abp Edward Ozorowski,który w wygłoszonym słowie wskazywał, że „Diakon to sługa miłości, gdyż miłość najbardziej wyraża się w służbie, a służba jest piękna, kiedy pełniona jest z miłością”.

Diakon to sługa miłości, gdyż miłość najbardziej wyraża się w służbie, a służba jest piękna, kiedy pełniona jest z miłością

Nowo wyświęconemu księdzu diakonowi, życzymy aby dobrze wypełniał powierzone mu przez Kościół obowiązki i wzrastał w wierze, miłości do Boga oraz drugiego człowieka.