NASZE PATRONALNE ŚWIĘTO

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – NASZE PATRONALNE ŚWIĘTO

NASZE PATRONALNE ŚWIĘTO
Patronką Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, dawnych Sodalicji Mariańskich, jest Najświętsza…