NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA. LIST DYREKTORA CARITAS

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA. LIST DYREKTORA CARITAS

 

Drodzy Pracownicy Caritas Archidiecezji Białostockiej!

 

Niedziela Miłosierdzia jest dniem, w którym otaczam szczególnie serdeczną wdzięcznością i gorącą modlitwą każdą i każdego z Was. To Patronalne Święto Caritas: Podopiecznych, Pracowników, Wolontariuszy, Darczyńców, Przyjaciół.

Niedziela Miłosierdzia to czas na refleksję o Caritas, o kierunku naszej pracy. Zostaliśmy powołani razem, jako Kościelna organizacja charytatywna, ale i każdy z osobna, aby w imieniu Chrystusa służyć potrzebującym. Dziękuję Wam z całego serca, że te słowa
nie są pustym frazesem. Zamieniacie je każdego dnia w czyny, które przynoszą konkretne owoce.

Nasza codzienna praca na rzecz potrzebującego człowieka jest dotykiem Bożego Miłosierdzia. Osiemnaście lat temu w Watykanie, św. Jan Paweł II podczas kanonizacji
św. s. Faustyny Kowalskiej ustanowił Niedzielę Miłosierdzia i wzywał nas do zaufania
w Miłość Bożą, objawioną w Jezusie Chrystusie. „(…) Osobiste doświadczenie tej miłości niech skłoni każdego z was do czynnego okazywania miłości braciom.”

Jestem dumny, że pracuję z ludźmi, którzy rozumieją i wypełniają to przesłanie.

Dobrze, że jesteście!

Z wdzięcznością i darem modlitwy,

Ks. Adam Kozikowski