Doświadczyć przebaczenia

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Doświadczyć przebaczenia

Doświadczyć przebaczenia
Można się pokusić o stwierdzenie, że są dwa podejścia do spowiedzi. W jednym akcent spoczywa na człowieku…