PIELGRZYMKA – INDIE i NEPAL (14-28.09.2018)

Informacja pobrana z dojlidyparafia.pl – PIELGRZYMKA – INDIE i NEPAL (14-28.09.2018)

Kosmopolityczne New Delhi • Jaipur – różowe miasto i wjazd do Fortu Amber na słoniach • Taj Mahal – niesamowite mauzoleum • Katmandu i Dach Świata • Varanasi i święta rzeka Ganges • safari na słoniach w Parku Narodowym Chitwan