Mało znany przyjaciel św. Ignacego

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Mało znany przyjaciel św. Ignacego

Mało znany przyjaciel św. Ignacego
Jezuici patrzą na siebie nie tylko jako na współbraci, ale także jako na „przyjaciół w Panu”. Przyjaźń jest…