Dopłata

Informacja pobrana z zwiastowanie.archibial.pl – Dopłata

Uczestniczy pielgrzymki do Ziemi Świętej proszeni są o uzupełnienie wpłaty do całkowitej sumy 1190 zł i 550 USD do dnia 15.03.2018r.

oraz uzupełnienie danych: nazwisko imię, lub imiona,  PESEL, adres zamieszkania, nr paszportu i termin ważności.