ARKA PO RAZ 10. W SUPRAŚLU

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – ARKA PO RAZ 10. W SUPRAŚLU

Po raz dziesiąty osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie, tworzący wspólnotę Arka, spędzili weekend w Supraślu. Piąty w Polsce dom Arki – nabiera realnych kształtów.

Idea wspólnoty  L’Arche (Arka) jest prosta: osoby zdrowe (asystenci, opiekunowie, przyjaciele) mieszkają razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i dzielą z nimi codzienne życie. Opiekunowie albo wprowadzą się do Arki i zostanie ona miejscem ich życia i pracy jednocześnie, albo pozostaną przy swoich codziennych obowiązkach zawodowych, a Supraśl będzie miejscem, do którego będą wracać po pracy. Ich podopieczni – od poniedziałku do piątku będą mogli korzystać z Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym samym budynku.

Do przeprowadzki do Centrum Pomocy Caritas w Supraślu przygotowuje się w tej chwili osiem osób niepełnosprawnych intelektualnie i czworo opiekunów. Spotykają się raz w miesiącu – aby poznać siebie nawzajem i oswoić się z nowym miejscem. Dbają o porządek, gotują, spacerują razem.

Większość – bo sześć z ośmiu osób niepełnosprawnych intelektualnie – to podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Białymstoku między 40. a 60. rokiem życia.

Na początku kwietnia wojewoda podlaski zdecyduje o ewentualnym dofinansowaniu działalności Arki. Jeśli uda się uzyskać pieniądze z Białostockiego Programu Funkcjonalnego, zabezpieczone będzie funkcjonowanie placówki do końca 2020 roku,  już w kwietniu 2018 ruszy remont poddasza, na którym zamieszkają podopieczni Arki, a do zespołu dołączą psycholog i terapeuci. Wartość projektu to około 5 milionów złotych.  Jeśli pieniędzy z urzędu nie będzie – Caritas Archidiecezji Białostockiej poprowadzi wspólnotę za własne pieniądze, ale w sposób ograniczony – m.in. bez dodatkowej kadry. Remont poddasza budynku Centrum Pomocy Caritas ma się zakończyć  jeszcze w tym roku, by od 2019 pierwsza wspólnota mogła zamieszkać tam na stałe. W nagłych przypadkach (na przykład śmierć rodziców), podopieczni mogą zamieszkać w Supraślu wcześniej. Są już także chętni do tworzenia kolejnej grupy.

Pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. Założył ją Jean Vanier, oficer marynarki i wykładowca filozofii. Obecnie istnieje na świecie około 140 wspólnot w 40 krajach.

 

DSC_5677.NEF    DSC_5704.NEF    DSC_5706 (2)