Jezuita, twórca języka informatycznego

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Jezuita, twórca języka informatycznego

Jezuita, twórca języka informatycznego
Nie wszyscy wiedzą, że możność surfowania w Internecie i przechodzenia ze strony do strony przez naciśnięcie…