Bazylianie, jezuici i WŻCH

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Bazylianie, jezuici i WŻCH

Bazylianie, jezuici i WŻCH
Nieznajomość historii sprawia, że człowiek nie uczy się na własnych doświadczeniach i może się zdarzyć, że popełnia te same błędy albo nie rozumie i nie potrafi „czytać” teraźniejszości