wpłata

Informacja pobrana z zwiastowanie.archibial.pl – wpłata

Przypominamy osobom, które zapisały się na pielgrzymkę  do Ziemi Świętej w terminie od  9 – 16 maja 2018r. o wpłatę zaliczki w wysokości 500 zł. na podane konto złotówkowe do 31 stycznia br.

Natomiast  300 $ należy wpłacić  na konto walutowe do dnia 15 lutego. 

Całość, do kwoty 1190 zł. i 550 $ należy uzupełnić do 10 kwietnia br.