Koncert Kolęd Średniowiecznych

Informacja pobrana z kazimierz.archibial.pl – Koncert Kolęd Średniowiecznych

kazimierz „Kolędy Europejskiej Christianitas” w wykonaniu Męskiego Zespołu Śpiewaczego Schola Gregoriana Sancti Casimiri w dolnym kościele św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, 14 stycznia 2018 roku, o godz. 19.00. Zaprezentowane zostaną kolędy pochodzące z najstarszych źródeł średniowiecznej Christianitas czyli europejskiej cywilizacji, zbudowanej na chrześcijańskim fundamencie tożsamości kulturowej. Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białystok. Programy na stolikach przy wyjściu z kościoła. Wstęp wolny.