SPOTKANIE RADY BIAŁOSTOCKIEJ WŻCH

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – SPOTKANIE RADY BIAŁOSTOCKIEJ WŻCH

SPOTKANIE RADY LOKALNEJ WŻCH
Rutynowe i zgodne z naszym sposobem postepowania spotkanie Rady Lokalnej Wspólnoty odbyło się po południu 8 I 2018 r. w Domu Jezuitów przy Południowej 31. Od Koordynatora WL wszyscy