OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ADWENTU (24.12.2017r.)

Informacja pobrana z florianbialystok.blogspot.com – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ADWENTU (24.12.2017r.)


OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ADWENTU

(24.12.2017r.)

1.     Czas adwentowego oczekiwania dopełnia się. Maryja uczy nas, jak przyjmować Boga ochotnym sercem: „oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

2.     W tym roku wyjątkowo czwarta niedziela Adwentu łączy się z Wigilią Bożego Narodzenia.  Zachęcamy do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre tradycje związane z tym dniem.

3.     Dzisiaj nie ma Mszy Św. o godz. 17.00.

4.     Na Pasterkę zapraszamy o godz. 24.00.

5.     Jutro, nie będzie Mszy Świętej o godz. 7.00, pozostałe Msze Święte według porządku niedzielnego. We wtorek, w święto św. Szczepana, obowiązuje niedzielny porządek Mszy Świętych.

6.     Za tydzień, w ostatnim dniu roku kalendarzowego, podczas nabożeństwa o godz. 17.00 będziemy dziękować Panu Bogu za wszystkie dni kończącego się roku.

7.     Przy wyjściu z kaplicy można nabywać poświęcone opłatki wigilijne.

8.     W ubiegła niedzielę na budowę Kościoła zebraliśmy 10.800zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.