Spotkanie Rady Wspólnoty Lokalnej

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Spotkanie Rady Wspólnoty Lokalnej

Spotkanie Rady Wspólnoty Lokalnej
Jest naszym zwyczajem, którego pilnie strzeże koordynatorka Białostockiej Wspólnoty Lokalnej Jola Żero-Grochowska, że odpowiedzialni za wspólnoty podstawowe (animator, koordynator…