Wszystkich Świętych Jezuitów

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Wszystkich Świętych Jezuitów

Wszystkich Świętych Jezuitów
W pierwszy dzień listopada przypada wielka ogólnokościelna uroczystość Wszystkich Świętych. Również w tym miesiącu, a dokładnie 5 listopada każdego roku, jezuici we własnych