Rejonowy Dzień Wspólnoty – Rejon Dojlidy i Nowe Miasto

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Rejonowy Dzień Wspólnoty – Rejon Dojlidy i Nowe Miasto

plakat RDW 22.10.2017Serdecznie zapraszamy na REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE Rejonu Nowe Miasto i Dojlidy w niedzielę 22 października 2017 roku do Parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Białymstoku

Temat: Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi