Modlitwa o powołania do WŻCh

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Modlitwa o powołania do WŻCh

Modlitwa o powołania do WŻCh
Duchu Święty Boże, który rozdajesz różnorakie powołania w Kościele i tchniesz kędy chcesz, prosimy Cię pokornie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyś wzbudził